Procés d’Escolarització Curs 2020/2021

A partir del proper dilluns 1 de juny fins al divendres 12 de juny, podeu realitzar el tràmit telemàtic per a les noves matrícules i canvi de centre pel curs 2020-2021.

Degut a la situació actual provocada pel Covid-19 les sol·licituds es faran de manera general telemàticament.
Podeu accedir als tràmits telemàtics i a tota la informació del procés a través de la pàgina: http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806/?campa=yes

Les sol·licituds telemàtiques es poden fer de tres maneres diferents:

Amb Usuari GESTIBManual Reinici Contrassenya
Amb ClaveManual sol·licitud Clave
Anònimament (Tel.+DNI)_
ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC


Una vegada realitzat el tràmit telemàtic, i depenent de la modalitat que hagueu seguit haureu de presentar la documentació següent al centre de manera presencial, sempre amb cita prèvia.


Sol·licitud feta mitjançant GESTIB o CLAVE
– Imprès sol·licitud compte GESTIB emplenat (en cas d’haver fet la sol·licitud amb Clave i no tenur-ne): IMPRÈS AQUÍ
– Full d’autoritzacions emplenat i signat pels dos progenitors: IMPRÈS AQUÍ
– Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
– 3 fotografies de carnet

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
– La que hi figura a la convocatòria.
– Per als criteris de centre:
a) Document que acrediti que l’infant ha assistit a escoleta 0-3 anys (0’5 punts). En cas d’haver assistit a l’escoleta de Llubí no és necessari.
b) Document que acrediti que el sol·licitant és fill de família monoparental (0’5 punts).

Sol·licitud feta ANÒNIMAMENT ( Telèfon+DNI)
– Justificant imprès de la sol·licitud
– Declaració responsable d’autorització del tràmit per part de l’altre progenitor: IMPRÈS AQUÍ
– Imprès sol·licitud compte GESTIB emplenat: IMPRÈS AQUÍ
– Full d’autoritzacions emplenat i signat pels dos progenitors: IMPRÈS AQUÍ
– Fotocòpia del DNI dels 2 progenitors i de l’alumne/a sol·licitant (en cas que l’alumne no tengui DNI, fotocòpia de la plana del llibre de família on figura).
– Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
– 3 fotografies de carnet

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ:
– La que hi figura a la convocatòria.
– Per als criteris de centre:
a) Document que acrediti que l’infant ha assistit a escoleta 0-3 anys (0’5 punts). En cas d’haver assistit a l’escoleta de Llubí no és necessari.
b) Document que acrediti que el sol·licitant és fill de família monoparental (0’5 punts).

Una vegada feta la sol·licitud, haureu de presentar la documentació en paper de manera presencial al centre els dies 11 o 16 de juny AMB CITA PRÈVIA, telefonant al telèfon del centre (971 522507) de 9h a 14h.

Per acudir a la cita donada, seguint les instruccions de Conselleria, haurà de venir un sol progenitor complint les mesures d’higiene i seguretat davant la situació per Covid-19: haurà de dur mascareta, guants i un bolígraf de casa per a la signatura de papers.

Pregam màxima puntualitat per acudir a la cita donada ja que les cites es donen amb 15 minuts de diferència entre la que se us donarà i la següent. En cas de no acudir puntualment s’haurà de demanar una nova cita.

NO S’ATENDRÀ CAP CONSULTA SENSE CITA PRÈVIA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.