La nostra escola

dav  dav

El nom del nostre centre prové dels llinatges Duran i Estrany, un matrimoni que deixà la seva herència en benefici de l’educació dels nins i nines del poble de Llubí.

Som una escola d’una línia, atenem a 60 alumnes d’infantil (3 a 6 anys) i 140 alumnes de primària (6 a 12 anys) amb un total de 200 (curs 2018/19).

El claustre consta de 19 mestres dos dels quals són itinerants.

L’edifici té tres plantes i compta amb aules d’informàtica, biblioteca, música, suport, menjador, un pati per als alumnes d’infantil i un altre pati per als alumnes de primària.

També tenim un gimnàs per a fer les classes d’educació física.