La nostra escola

dav  dav

El nom del nostre centre prové dels llinatges Duran i Estrany, un matrimoni que deixà la seva herència en benefici de l’educació dels nins i nines del poble de Llubí.

Som una escola d’una línia, atenem a 67 alumnes d’infantil (3 a 6 anys) i 147 alumnes de primària (6 a 12 anys) amb un total de 214 (curs 2020/21).

El claustre consta de 21 mestres, dos d’ells a mitja jornada (quota curs 21-22).

L’escola està formada per tres edificis (Ed. Infantil, 1r Cicle i 2n/3r Cicle) i compta amb aula de biblioteca, música, suport i menjador.

Comptam amb un gimnàs per a fer les classes d’educació física.